Co hrozí, když nebudete navštěvovat pravidelně stomatologa?

Pokud vás stomatolog neuvidí více, jak pět let, budou veškeré záznamy o vás vedené ve zdravotnické dokumentaci nenávratně skartovány. Ptáte se proč? Může za to novela vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, která se aktuálně mění v důsledku vydání vyhlášky č. 137/2018 Sb., jenž nabývá účinnosti 24. 07. 2018. Výše uvedená novela snižuje dobu uchování zdravotnické dokumentace nebo jejích částí, v případě registrujícího poskytovatele v oboru zubního lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví, z původních 10 let na pouhých 5 let po posledním poskytnutí zdravotních služeb pacientovi. Pokud navštívíte stomatologa či gynekologa např. po šesti letech od poslední návštěvy, nebudete mít sice žádnou zdravotní dokumentaci, ale o registrujícího lékaře byste přijít neměli.

 

Právní dokument:

Vyhláška č. 137/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů