Opatření, která brání přenosu infekčních onemocnění v ordinaci zubního lékaře se nazývají desinfekcesterilizace. Jedná se o soubor postupů, jejichž cílem je usmrcení všech choroboplodných mikroorganismů na pracovních nástrojích a pomůckách. Ty se nejprve dokonale mechanicky vyčistí a zároveň vydesinfikují v ultazvukové čističce.

Nejdůležitějším prvkem sterilizačního cyklu je autokláv.  Do autoklávu se vkládají již dezinfikované, očištěné a suché nástroje zabalené do speciálních folií, které zaručují sterilitu nástrojů a možnost jejich dlouhodobějšího uložení. Po předepsanou dobu je obsah komory vystaven vysoké teplotě a vysokému tlaku páry, čímž jsou dokonale sterilizovány i duté nástroje. Do přístroje se používá výhradně destilovaná voda, kterou získávame z výrobníku destilované vody.  Na závěr sterilizace je odčerpána pára a obsah je dokonale vysušen.   Průběh sterilizace a všechny hodnoty jednotlivých cyklů jsou automaticky zaznamenávány a kontrolovány, jsou ukládány na datovém médiu a jejich hodnoty sledujeme v grafech na obrazovce počítače. Kromě automatických kontrol správnosti sterilizačního cyklu vždy používáme indikační kontrolní přípravky a přístroj je v pravidelných intervalech kontrolován servisní firmou a pracovníky hygienické stanice.