Naše ordinace nemá uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče s žádnou ze zdravotních pojišťoven.

Etický kodex 

1. Já, zubní lékař – stomatolog, člen České stomatologické komory, jsem svobodný člověk, zodpovědný za své myšlenky a skutky. 
2. Míra svobody, kterou požaduji pro sebe, je mírou, jež náleží každému člověku. 
3. Úcta k životu je výchozí myšlenkou mého jednání. 
4. Základní profesní etickou normou je pro mne Hippokratova přísaha.
5. Ve svém povolání budu vyžadovat od sebe i ostatních uplatnění veškerých schopností. Hranici těchto schopností však nepřekročím. 
6. Své znalosti nebudu stavět na odiv, neboť hranic vědění nelze dosáhnout. 
7. Své vědomosti a zkušenosti nebudu skrývat před ostatními ve snaze předčit je prestiží nebo ziskem.
8. Svých vědomostí a dovedností nikdy nedovolím zneužít ve prospěch nedobré věci a to ani pod nátlakem. 
9. Tradici lékařského povolání budu ctít a jeho vážnost vytvářet vahou své osobnosti. 
10. Měřítkem naplňování Etického kodexu je mé vlastní svědomí.

                                                           

Pokud má být ošetření  – s hlavním ohledem na prospěch a přání pacienta-    provedeno podle mého nejlepšího vědomí, svědomí a  „lege artis“,  tj. při zachování všech současně uznávaných a doporučených zásad a postupů, bezbolestně,  s ohledem na čas,  který konkrétní výkon vyžaduje a pokud má k tomu být použit vhodný a indikovaný materiál, tak nenajdeme výkon, za který by úhrada od pojišťoven pokryla naše náklady.

I ve smluvních zařízeních je tomu totiž tak, že pojišťovny zdaleka neproplácí všechny výkony. U některých z nich pak ještě platí frekvenční časové omezení. Nehrazené výkony, kterých je ale v zubních ordinacích většina, si i tady,  bez zákonem dané možnosti za takový výkon jen doplatit, pak stejně hradí pacient v plné výši sám.

Ze spektra zubních náhrad má ve smluvních ordinacích pacient po splnění časového odstupu a dodržení podmínek registrace, který pojišťovna zkoumá, nárok jen na velmi málo typů plně hrazených nejjednodušších snímacích protéz; u některých korunek a můstků pojišťovna hradí zlomek jejich ceny a zbývající část si pak stejně doplácí pacient. Estetické fasety, korunky a můstky, stejně jako implantáty a na nich nesené korunky a můstky nejsou ze zdravotního pojištění hrazeny vůbec.

Vzhledem k výše uvedenému se nechceme skrývat za netransparentní výkony a nic neříkající vyúčtování, hledat prostředky a cesty, jak kompenzovat finanční ztráty na prodělečných výkonech za ošetření a za zubní náhrady a proto si je u nás pacient hradí sám, bez spoluúčasti zdravotních pojišťoven a závislosti na vůli jejich úředníků a rozhodování revizních lékařů.

 

 

 

Bližšímu  objasnění problematiky a současné realitě se např. věnují články:

https://medigenia.cz/clanky/management/musi-zubni-ordinace-na-pojistovnu-zkrachovat/

https://medigenia.cz/clanky/management/co-si-lide-mysli-o-cenach-u-zubniho-lekare-a-jak-to-nebo-se-zmenit/

https://www.dent.cz/clanek/459-eticky-kodex/