Tato sekce Vám chce poskytnout základní informace, týkají se chodu a pravidel naší ordinace,  neboť se domníváme, že Vám budou ve styku s námi potřebné a užitečné.